ทำงานประจำหรือออกมาทำกิจการเองดี

คุณเป็นอีกคนหนึ่งรึเปล่าที่ได้อ่านหนังสือ “งานไม่ประจำทำเงินกว่า” แล้วอยากจะลาออกครั้งสุดท้ายมาทำกิจการเป็นของตัวเองให้จากแรงผลักดันต่างๆ หรือความน่าสนใจของงานไม่ประจำ ซึ่งในที่นี่หมายถึงการมีกิจการหรือธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งมันจะคงจะดีกว่าไม่ใช่น้อยหากคุณจะมีกิจการเป็นของตัวเอง….